ipl rozsirene cievkyCievky na koži vznikajú pri krvnej nedostatočnosti ciev. Pri ich oslabení vzniká v drobných kapilároch tlak, ktorý cievka nevydrží, praskne a následne sa rozšíri v podkoží, tým vznikajú drobné metličky.

Cielený laserový impulz IPL svetla prehreje tieto rozšírené cievy a tým ich zároveň aj odstráni.

Frekvencia a počet ošetrení: štandardná procedúra zahŕňa 2 - 4 ošetrenia. Celkovo to závisí od intenzity a rozsahu rozšírených cievok. Intervaly medzi jednotlivými sedeniami sú 3 týždne.

Výsledok: po ukončení počtu odporúčaných sedení môžeme dosiahnuť trvalé odstránenie rozšírených cievok.

Cena ošetrenia: tvár 40 - 55 €

(cena sa odvíja od veľkosti ošetrovanej plochy)

ipl odstranenie cievok v