Cena za vpichovanie do okolia očí: 100 €
Cena za vpichovanie do čela: 100 €